πελλίς

[551] πελλίς, ίδος, ἡ, wie πέλις, πέλλα, πελλάς, πελίκη, hölzerne Schüssel, Becken, Gelte; Hipponax bei Ath. XI, 495 c u. Phoenix Colophon. ind.; Nic. Al. 77.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 551.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika