πεμπταῖος

[553] πεμπταῖος, fünftägig, am fünften Tage; πεμπταῖοι δ' Αἴγυπτον ἱκόμεσϑα, Od. 14, 257; πεμπταῖον γεγεναμένον, Pind. Ol. 6, 53; τὸν δὲ προκεῖσϑαι πεμπταῖον, Ar. Av. 474; νεκροὶ ἤδη ἦσαν πεμπταῖοι, Xen. An. 6, 2, 9, sie lagen schon fünf Tage; u. so bei den Folgdn überall.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 553.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: