πενεστικός

[554] πενεστικός, zum Stande des πενέστης gehörig; τὸ πενεστικόν wird Tim. lex. Plat. τὸ παρὰ Θετταλοῖς ϑητικόν erkl.; vgl. Plat. Legg. VI, 776 d; daher = knechtisch, sklavisch, vgl. Ath. VI, 264 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 554.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: