πενθηρός

[555] πενθηρός, zur Trauer gehörig, ἱμάτιον, Anaxil. bei Drac. 75.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: