πενθ-ημι-μερής

[555] πενθ-ημι-μερής, ές, aus fünf halben, d. i. aus 21/2Theilen bestehend; τὸ πενϑημιμερές, sc. μέρος, od. ἡ πενϑημιμερής, sc. τομή, der Theil eines Verses, der aus den ersten 21/2 Füßen desselben besteht, bes. im Hexameter und im jambischen Trimeter, Gramm.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika