πενθ-ημι-ταλαντιαῖος

[555] πενθ-ημι-ταλαντιαῖος, fünf halbe Talente, d. i. 21/2 Talente schwer od. werth, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika