πεντάῤ-ῥαβδος

[557] πεντάῤ-ῥαβδος, aus fünf Stäben, Strichen, ἐν πενταῤῥάβδῳ χορδᾶν ἀριϑμῷ, d. i. mit fünf Saiten. Telest. bei Ath. XIV, 637 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: