πεντά-μηνος

[556] πεντά-μηνος, fünfmonatlich; Arist. H. A. 7, 4; Plut. de fac. orb. lun. 20; vgl. Lob. Phryn. 416, wo es als unattisch verworfen wird.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 556.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika