πεντα-δραχμία

[555] πεντα-δραχμία, ή, auch πεντε-δραχμία, ἡ, fünf[555] Drachmen, πενταδραχμίαν ἑκάστῳ τῶν ναυτῶν ἐφοδιασάμενος Xen. Hell. 1, 6, 12, u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555-556.
Lizenz:
Faksimiles:
555 | 556
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika