πεντα-ετηρής

[556] πεντα-ετηρής, ές, = πενταετής, Schol. Ar. Pax 876.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 556.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika