πεντα-κόλουρος

[556] πεντα-κόλουρος, πυραμίς, ἡ, fünffach abgestumpft, Nicom. arithm. 2, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 556.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika