πεντα-ναΐα

[557] πεντα-ναΐα, , Anzahl von fünf Schiffen, Polyaen. 3, 4, 2; auch πεντεναΐα, s. Lob. Phryn. 432.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika