πεντα-τάλαντος

[557] πεντα-τάλαντος, fünf Talente schwer, auch πεντετάλαντος geschrieben, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika