πεντε-και-δεκαταῖος

[558] πεντε-και-δεκαταῖος, am funfzehnten Tage geschehend u. dgl., Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika