πεντε-και-δεκα-ετής

[557] [557] πεντε-και-δεκα-ετής, ές, funfzehnjährig, Plut. consol. ad Apoll. p. 347.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557-558.
Lizenz:
Faksimiles:
557 | 558
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika