πεντε-και-δεκα-ναΐα

[558] πεντε-και-δεκα-ναΐα, , Zahl von funfzehn Schiffen, Dem. 14, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika