πεντε-και-δεχ-ήμερος

[558] πεντε-και-δεχ-ήμερος, funfzehntägig, ἀνοχαί, Pol. 18, 17, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika