πεντηκοντορικά

[558] πεντηκοντορικά, πλοῖα, τά, = Folgdm, Pol. 25, 7, 1, v. l. πεντηκοντηρικά.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: