πεντηκοντ-ούτης

[559] πεντηκοντ-ούτης, ες, zsgzgn statt πεντηκονταετής; so πεντηκοντούτεις σπονδαί, Thuc. 5, 27; Plat. Rep. VII, 540 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: