πεντηκοντ-ήρης

[558] πεντηκοντ-ήρης, ες, mit funfzig Reihen von Ruderbänken versehen (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 558.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: