πεντηκοστεύω

[559] πεντηκοστεύω, den Zoll od. die Abgabe des Funfzigstels, πεντηκοστή, fordern od. eintreiben; med. od. pass. diese Abgabe entrichten, verzollen; Dem. 35, 29; οὐδὲν εὑρίσκομεν πεπεντηκοστευμένον, 30; vgl. B. A. 297; Harpocr. erkl. τὴν πεντηκοστὴν πράττομαι; Schol. Ar. Eccl. 999.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: