πεντηκοστο-λογέω

[559] πεντηκοστο-λογέω, den Zoll od. die Abgabe des Funfzigstels, πεντηκοστή, sammeln od. einnehmen, Poll. (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: