πεντ-αθλητικός

[556] πεντ-αθλητικός, ή, όν, zum πένταϑλον gehörig, Schol. Pind. N. 7, 9, wo die v. l. πενταϑλιστική unrichtig ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 556.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika