πεντ-ηρικός

[559] πεντ-ηρικός, ή, όν, = Vorigem; πλοῖον, σκάφος, Pol. 1, 59, 8. 3, 41, 2 u. öfter; D. Sic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika