πεντ-ώβολος

[559] πεντ-ώβολος, von fünf Obolen, τὸ πεντώβολον, ein Fünfobolenstück; πεντώβολον ἡλιάσασϑαι, Ar. Equ. 795, für fünf Obolen Richter sein; κυλίκιον τοῠ πεντωβόλου, vom Fünf-Obolen-Wein, Lycophr. bei Ath. X, 420 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika