πεντ-ώροφος

[559] πεντ-ώροφος, mit od. von fünf Decken od. Stockwerken, D. Hal. rhet. 1, 3, vgl. de C. V. p. 203 u. Lob. Phryn. 709.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 559.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika