πενόμαι

[555] πενόμαι = πένομαι, stand Men. gnom. monost. 43, wo Mein. nach Boisson. αὐτὀς πενόμενος τοῖς ἔχουσι μὴ φϑόνει schrieb.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: