πεπορθημένως

[560] πεπορθημένως, adv. part. perf. pass. von πορϑέω, Suid. v. ἀνάστατος, zerstört.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 560.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: