περίσσευμα

[592] περίσσευμα, τό, att. περίττευμα, περίσσωμα, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 592.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: