περίῤ-ῥοος

[590] περίῤ-ῥοος, zsgzgn περίῤῥους, 11 rings umflossen, mit Wasser umgeben, Her. 1, 174. – 2) als substant. die umgebende Flüssigkeit, Hippocr. u. a. Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: