περί-ακτος

[568] περί-ακτος, umgedreht oder herum zu drehen; δίφροι, Stühle mit Drehfüßen, Artemo bei Ath. XIV, 637 c; τὰ περιάκτα, eine Wurfmaschine, Mathem. vett. Bei Plut. glor. Ath. 6 auch μηχαναὶ ἀπὸ σκηνῆς περίακτοι. – Das Umhergetragene, Verbreitete, Plut. Cim. 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 568.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: