περί-βλεψις

[570] περί-βλεψις, , das Umblicken, Unschauen; ὀμμάτων, Arist. physiogn. 3, 9; Umsicht, καὶ ἐπ ιμέλεια, Plut. Alex. 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 570.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: