περί-θημα

[577] περί-θημα, τό, = περίϑεμα, von einem Kopfputze, Nicostrat. bei Stob. fl. 74, 62.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 577.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: