περί-κυρτος

[581] περί-κυρτος, ringsherumgebogen, konvex, Sezt. Emp. adv. log. 1, 307 Ggstz von κοῖλος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 581.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: