περί-παστος

[586] περί-παστος, ringsum bestreu't, χλόῃ περίπαστον ἐν ἅλμῃ, Archestrat. bei Ath. VII, 293 f.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 586.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: