περί-πεζος

[586] περί-πεζος, = Vorigem, Poll. 7, 62, von Kleidern, = περιυφασμένα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 586.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: