περί-πλοος

[588] περί-πλοος, zsgzgn περίπλους, 1) act. umschiffend. – 2) pass. umschifft, umschiffbar, αὕτη περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ τὰ συντομώτατα, Thuc. 2, 97.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 588.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: