περί-πνοος

[588] περί-πνοος, zsgzn περίπνους, umweht, durchweht, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 588.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: