περί-ποτος

[589] περί-ποτος, ringsherum zu trinken, so lautet eine Erkl. von ἀμφικύπελλον bei Ath. XI, 783 a, wo hinzugesetzt ist πανταχόϑεν πίνειν ἐπιτήδειος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 589.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: