περί-σκαψις

[591] περί-σκαψις, , das Umgraben, Umhäufeln durch Graben, Hacken, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 591.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: