περί-στρωμα

[595] περί-στρωμα, τό, Vorhang, Decke, Tapete, vgl. Ath. II, 48 c; D. Sic. 19, 22. – Auch Graben und Wälle um feste Plätze.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: