περί-σχεσις

[595] περί-σχεσις, , Umgebung, Umzingelung; D. Cass. 50, 31; auch ὁρμαῖς διέῤῥηξαν τὴν περίσχεσιν, 40, 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: