περί-φαντος

[598] περί-φαντος, = περιφανής; πᾶσιν περίφαντος αἰεί, berühmt, Soph. Ai. 595; περίφαντος ἁ'νὴρ ϑανεῖται, 225, offenbar, sicher.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 598.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: