περί-φραγμα

[599] περί-φραγμα, τό, Einzäunung, Einschluß, Gehege, Zaun um einen Platz; Tim. Locr. 100 b heißen die Knochen μυελῶν περιφράγματα; bei Poll. 1, 142 das Wagenverdeck.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: