περί-χειρος

[600] περί-χειρος, = Vorigem; auch τὸ περίχειρον, = τὸ περιχείριον, Pol. 2, 29, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 600.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: