περί-ψυχρος

[601] περί-ψυχρος, rings kalt, sehr kalt; die Form περίψῡχος ist sehr zw., Eratosth. 2, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 601.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: