περαιόω

[562] περαιόω, auf das jenseitige Land od. Ufer bringen, übersetzen; μὴ φϑέωσι περαιωϑέντες ἐκεῖνοι, Od. 24, 437; u. so gew. im pass. περαιοῠσϑαι, Ar. Ran. 138, wie in Prosa Thuc. 7, 1 u. öfter, περαιωϑῆναι, 4, 120. 5, 109; aber auch act., πλοίῳ ἔμελλον τὸν Ἑλλήςποντον περαιώσειν, 2, 67, vgl. 4, 121; Folgde; Pol. verbindet es mit doppeltem accus., περαιώσας το ὺς λοιποὺς τὸ ῥεῖϑρον, 3, 113, 6; περαιοῠσϑαι τὸν Πάδον, εἰς τὴν Ἑλλάδα, 1, 3, 6; τὸν ποταμὸν πεπεραιωμένος, 3, 64, 1, u. öfter, u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 562.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: