περατο-ειδής

[563] περατο-ειδής, ές, von begränzter, endlicher Art oder Natur, Plat. Phil. 25 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 563.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: