περατόω

[563] περατόω, endigen, begränzen, bes. pass.; Arist. an. 1, 3; S. Emp. adv. gramm. 81, Ggstz von ἄπειρος; τὸ πεπερατωμένον σῶμα, adv. phys. 2, 27.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 563.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: