περικάτω

[579] περικάτω τραπήσεται, sagte man nach Phot. im gemeinen Leben statt περιτραπήσεται κάτω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 579.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: